Welcome to Bihar Industries Association!

  0612 222 6642   Industry House, Sinha Library Rd, Patna, Bihar 800001

Home > Aboutus > Vice Presidents

Vice Presidents

Vice Presidents

S no. Name Tenure
1 Late S. N. Patwari 1989-90
2 Late V. K. Mehta 1989-90
3 Shri K. P. Jhunjhunwala 1990-92, 1994-96
4 Shri G. P. Dalmia 1990-92
5 Shri K.P.S. Keshri 1992-94
6 Late S.M.Z. Hassan 1992-94
7 Late Indra Kumar 1994-96
8 Late D. N. Bareria 1996-98
9 Late R. S. Harlalka 1996-98
10 Shri B. N. Choubey 1998-2000
11 Late A. K. Sinha 1998-99
12 Late N. K. Tiwari 1999-01
13 Shri Digambar Choudhary 2000-02
14 Shri D. K. Churiwal 2001-02
15 Shri Arun Agarwal 2002-04
16 Shri Bharat Lal Gupta 2002-04
17 Shri Sanjiv Kumar Choudhary 2004-06
18 Late Pushpa Chopra 2004-05
19 Shri Ram Gopal Sureka 2006-07
20 Shri Subhash Kumar Patwari 2006-08, 2009-11
21 Prof. S. N. Ashraf 2007-09
22 Shri Sunil Kumar Singh 2008-10
23 Late N.C.P. Sinha 2010-12
24 Shri Ram Lall Khetan 2011-13
25 Shri G. P. Singh 2012-14
26 Shri Nisheeth Jaiswal 201
27 Shri Sanjay Goenka 2014-16
28 Shri A.K.P Sinha 2015-17
29 Shri Umesh Kr. Poddar 2015-16
30 Shri Sheo Kr. Maskara 2016-18
31 Shri Sanjay Bhartiya 2016-18, 2019-21
32 Shri Ramesh Chandra Gupta 2017-19
33 Late Narsingh Pd. Jaiswal 2018-19 (Deceased)
34 Shri Alok Nandan 2018-19
35 Shri O. P. Singh 2019-21
36 CA Sudhir Chandra Agarwal 2019-21
37 Shri Arvind Kumar Singh 2021-23
38 CA Subodh Kumar Goel 2021-22
39 Shri Bharat Agrawal 2021-23
40 Shri Narendra Kumar 2022-23, 2023-24
41 CA Ashish Rohatgi 2023-24
42 Shri Prem Narayan Prasad 2023-24

Membership

Join Bihar Industries Association

Copyright © 2023 Bihar Industries Association. All rights reserved | Made with ❤ by Techax Labs